همايش استاني بيماري هاي مشترك انسان و دام در بيرجند/ از اين بيماري ها بيشتر بدانيم
همايش استاني بيماري هاي مشترك انسان و دام توسط مركز بهداشت شهرستان بيرجند و با همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي با حضور حدود  1100 نفر از كاركنان بهداشتي، پزشكان، پرستاران ، دامپزشكان و مسئولان ادارات كل شهرستان هاي استان بصورت حضوري و از طريق ويدئو كنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت بيرجند، دكتر مهدي زنگويي مطلق رئيس اين مركز در اين همايش با اشاره به اهميت آگاهي بخشي درباره بيماري هاي مشترك انسان و دام گفت: برگزاري اين همايش فرصت مناسبي است تا آخرين مطالب علمي و جديدترين راهكارهاي پيشگيري از اينگونه بيماري ها مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
وي با اظهار اينكه بيماري هاي مشترك انسان و دام از مهمترين بيماري هاي واگير هستند اضافه كرد: اهميت اين بيماري هاي از اين جهت دو چندان مي باشد كه تماس بين انسان و دام غير قابل اجتناب است.
دكتر زنگويي تصريح كرد: كنترل و پيشگيري از اين بيماري ها نيز مانند بسياري از فعاليت ها و اقدامات بهداشتي ديگر مشاركت همه جانبه تمامي دستگاه هاي اجرايي مرتبط را مي طلبد.
افزايش بروز حيوان گزيدگي در سال گذشته در استان
مدير بيماري هاي معاونت بهداشتي دانشگاه نيز در اين همايش با تشريح  كليات بيماري هاي مشترك بين انسان ودام گفت: ميزان بروز حيوان گزيدگي در استان در سال گذشته 215 ، سالك 8/9 و تب مالت 18/9 درصد هزار نفر جمعيت بود كه مي توان اعلام داشت ميزان بروز اين سه بيماري در استان كمتر از شاخص كشوري مي باشد.
دكتر مجيد شايسته افزود: ميزان بروز حيوان گزيدگي در استان  در سال 96 در استان  199 در صد هزار نفر جمعيت بوده است كه اين ميزان به 215 در صد هزار نفر جمعيت در سال 97 افزايش يافته است
وي با بيان اينكه بروز حيوان گزيدگي در شهرستان هاي نهبندان،درميان وسربيشه بالاتر از شاخص كشوري مي باشد خواستار مداخلات جدي براي كاهش بروز موارد در اين شهرستان ها شد.
بيماري هاري كشنده است/واكسيناسيون تنها راه پيشگيري از ابتلا به هاري
مدير بيماري هاي مركز بهداشت استان از بيماري هاري به عنوان يك بيماري خطرناك ويروسي و كشنده ياد كرد و افزود: اين بيماري از طريق بزاق آلوده پستانداران مانند: سگ ، گربه ، گرگ ، روباه ، خفاش و حيوانات ديگر كه معمولا از راه گاز گرفتگي و يا يك زخم باز كه با بزاق تماس پيدا مي كند به انسان منتقل مي شود كه در صورت عدم درمان منجر به مرگ مي شود.
افزايش بيش از دو برابري بروز سالك در استان در سال گذشته
دكتر شايسته در اين همايش با بيان اينكه بروز بيماري سالك در سال 97 دراستان با 8/9 در صدهزار نفر جمعيت  نسبت به سال 96 (4در صدهزار) از افزايش بيش از دو برابري برخوردار بوده است گفت : برنامه هاي مراقبت وكنترل اين بيماري در استان ازقبيل بيماريابي ،درمان رايگان بيماران، شناسايي و تعيين گونه ناقلين (پشه خاكي ها) وغيره ازسوي معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت شهرستان ها به شدت در حال اجرا مي باشد.
وي با عنوان اينكه خوشبختانه شواهد تاييد شده اي مبني بر  وجود كانون بيماري سالك در استان تاكنون مشاهده نشده است به بيان برنامه هاي مدون پيش بيني شده از سوي معاونت بهداشتي دانشگاه براي بررسي كانون هاي احتما لي  بيماري سالك در استان از طريق بررسي آلودگي انگلي ناقلين (پشه خاكي ها) و جوندگان در سال جاري پرداخت.
بلاي بي سرو صدا : بيماري هاي منتقله از ناقلين( تب دنگ ، چيكونگونيا وغيره)  
مدير بيماري هاي دانشگاه با بيان اينكه 50درصد جمعيت جهان در معرض خطر بيماري هاي منتقله از ناقلين و بخصوص تب دنگ،چيكونگونيا وغيره مي باشند گفت: بيماري تب دنگ  به عنوان يك بيماري خطرناك ويروسي و كشنده  مي باشد كه هرچند در سال گذشته موردي از اين بيماري در استان گزارش نشده است ولي استان خراسان جنوبي به دليل برخوردار بودن از ريسك فاكتورهاي انتقال بيماري مانند بازارچه هاي مرزي، فعال بودن پروازهاي بين ا لمللي فرودگاه بيرجند(خصوصا حج) ، هم مرزي با كشور افغانستان وغيره درمعرض خطر اين بيماري وساير بيماري هاي منتقله از ناقلين مي باشد.
دكتر شايسته به اقدامات موثر انجام شده در خصوص مراقبت بيماري تب دنگ در استان مانند طرح بررسي و شناسايي پشه هاي آئدس (ناقلين تب دنگ) وهمچنين برنامه هاي دردست اقدام مديريت بيماري ها از قبيل برگزاري سه كارگاه آموزشي منطقه اي دراستان ، رصد و بررسي اختصاصي پشه آئدس از طريق تله گذاري (ovitrap) در نقاط با ريسك بالا در شهرستان هاي استان وغيره كه در سال جاري انجام خواهد شد اشاره نمود.
60 درصد عوامل بيماري زا مشترك بين انسان و دام است
مسئول واحد مبارزه بابيماري هاي مركز بهداشت بيرجند نيز در اين همايش با اشاره به اينكه بيماري هاي مشترك بين انسان وحيوانات (تب مالت ، سالك ، هاري، كيست هيداتيد ، CCHF، سياه زخم و غيره)به گروهي از بيماري ها گفته  مي شود كه بين انسان و حيوانات مهره دار قابل انتقال مي باشند گفت: حدود 60 درصد بيماري هاي عفوني منتقله  به انسان منشا حيواني داشته و جزو بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان(زئونوز) تقسيم بندي مي شوند و از سوي ديگر، 75 درصد بيماري هاي عفوني نوپديد نيز از نوع زئونوز محسوب مي شوند

فاكتورهاي اساسي موثر در بروز بيماريهاي مشترك
دكتر محمد صديق فاروقي، ارتباط نزديك بين جوامع انساني و حيوانات، مصرف شير غير پاستوريزه و فرآورده هاي لبني، افزايش توليدات دامي توام با افزايش تجارت حيوانات و فرآوردههاي آنها، افزايش تعداد سگ هاي بلاصاحب، كشتار غير قانوني و دفع نامناسب و غير بهداشتي ضايعات حيواني،افزايش حاشيه نشيني،دفع غير بهداشتي زباله ها، عدم بهسازي معابر شهري وروستايي ، عدم مديريت نخاله هاي ساختماني در سطح شهرها وروستاها وغيره  را  از فاكتورهاي اساسي موثر در بروز بيماريهاي مشترك در جامعه دانست.
تب هاي خونريزي دهنده
متخصص بيماري هاي عفوني دانشگاه نيز با تشريح بيماري هاي تب هاي خونريزي دهنده (تب دنگ، CCHFو..) گفت: دو علامت مهم اين بيماري ها تب همرا ه با خونريزي از مناطق مختلف بدن مي باشد. وي دلايل اهميت اين بيماري ها را مرگ ومير بالا ،تمايل به آندميك شدن ،ايجاد رعب و وحشت وغيره در جامعه دانست.
دكتر مسعود رضا موحد دانش با بين اينكه مهمترين راه انتقال بيماري در ايران از طريق ذبح دام هاي آلوده مي باشد گفت: علائم اين بيماري در انسان داراي 4مرحله ، شامل دوره كمون ،مرحله قبل از خونريزي ، مرحله خونريزي دهنده و دوره نقاهت مي باشد كه با  علائم ناگهاني سردرد شديد ، تب بالا ، درد پشت ، درد مفاصل ، درد شكم ، استفراغ و اسهال خوني و چشمان ملتهب و صورت برافروخته ، قرمزي حلق ، تغييرات خلقي مانند منگي و بيقراري و علائم قلبي عروقي و افت فشار خون همراه است.
افراد در معرض ابتلا به تب كريمه كنگو
وي خاطرنشان كرد: كساني كه با دام سر و كار دارند به دليل گزيده شدن به وسيله توسط كنه و يا تماس با ترشحات حيوان بيمار و يا كاركنان بيمارستاني كه با بيماران ارتباط دارند بيشتر در معرض ابتلا به اين بيماري هستند.
دكتر موحد دانش با بيان اينكه ويروس عامل بيماري تب كريمه كنگو (CCHF) نسبت به مواد شيميايي وگندزدا حساس مي باشد گفت : خودداري از كشتار دام در خارج از كشتارگاه و نگهداري لاشه حداقل به مدت 24 ساعت پس از ذبح در اتاق سرد كشتارگاه ، خودداري از مصرف گوشت تازه و جگر به صورت خام و ... را به عنوان گوشه اي از راههاي پيشگيري از ابتلا به اين بيماري به شمار مي آيد.
معضل افزايش حضور حيوانات در محيط زندگي
مدير كل دامپزشكي استان خراسان جنوبي در اين همايش، با اشاره به برخي از بيماري هاي خطرناك مشترك بين انسان و دام گفت: سالانه تعداد زيادي از انسان ها به دليل تماس با حيوانات، بيمار ويا جان خود را از دست مي دهند.
 دكتر محمد اصغر زاده رواج برخي از سبك هاي زندگي غربي كه به صورت ناقص و بدون آگاهي در جامعه ي ما مورد تقليد قرار مي گيرد،مانندنگهداري حيوانات در محيط زندگي به ويژه در شهرها را عامل بروز افزايش بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان عنوان كرد.
وي واكسيناسيون سگ هاي اهلي را مهمترين راه جلوگيري از ابتلاي انسان به بيماري هاري دانست و با اشاره به وجود تعامل بسيار خوب بين دانشگاه علوم پزشكي و اداره كل دامپزشكي استان در زمينه كنترل بيماري هاي مشترك، گفت: اداره كل دامپزشكي استان خراسان جنوبي در سطح كشور از نظر فعاليت هاي مراقبتي مقام سوم را دربين ادارات كل دامپزشكي كشور كسب نموده است.
پرهيز از روبوسي و دست دادن با مردم توسط زائرين
مسئول پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي مركز بهداشت شهرستان بيرجند در ادامه اين همايش به بيان توصيه هاي بهداشتي به زائران حج تمتع پرداخت و گفت: بيشترين بيماري هاي كه زائران را مورد مخاطره قرار مي دهد شامل بيماري هاي منتقله از آب وغذا(وبا،اسهال، اسهال خوني وغيره)،بيماري هاي تنفسي (كوروناويروس وغيره) وبيماري هاي منتقله از ناقلين(تب دنگ ،چيكونگونيا وغيره) مي باشد كه لازم است زائرين براي حفظ سلامت خود وسايرين ، براي محافظت در مقابل بيماري هاي ذكرشده به توصيه ها ودستورات بهداشتي تيم بهداشتي وپزشكي عمل نمايند
دكتر محمدحسين جامي با اشاره بر ضرورت آگاهي  زائران حج تمتع درمورد بيماري هايي شايع در عربستان گفت لازم است زائرين در صورت داشتن علائم اين بيماري ها در اسرع وقت به پزشك كاروان مراجعه نمايند.
وي اهميت مراقبت بيماري ها در حجاج را به دليل جمعيت بالا در زمان و مكان محدود وهمراه با حضور گروه هاي آسيب پذير از جوامع مختلف دانست و تاكيد كرد كه زائران هنگام برگشت از سفر حج تا جايي كه امكان دارد از روبوسي و دست دادن با مردم پرهيز و در خيابان ها از ذبح حيوانات جلوگيري نمايند.
 
 
منبع:
وبدا-روابط عمومي دانشگاه
تعداد بازدید:
970
تاریخ:
1398/04/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal