دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چاربالا - سدچهکند - قطبان (26 فروردین 90)

تصاوير كوهپيمايي مسير بنداميرشاه - سد چهكند - قطبان

26 فروردين 1390

اعضاي گروه:افتخاري، قلي زاده، اصفيائي، اميرآباديزاده، بيدختي، نجفي، رحيم آبادي، يوسفي

DSC00013.JPG
DSC00013.JPG
DSC00019.JPG
DSC00019.JPG
DSC00020.JPG
DSC00020.JPG
DSC00021.JPG
DSC00021.JPG
DSC00022.JPG
DSC00022.JPG
DSC00023.JPG
DSC00023.JPG
DSC00024.JPG
DSC00024.JPG
DSC00025.JPG
DSC00025.JPG
987
1392/04/02
Powered by DorsaPortal