دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
کویرنوردی دق اکبرآباد ( آبان 89)

تصاوير كويرنوردي دق اكبرآباد شهرستان بيرجند

13 و 14 آبانماه 1389

اعضاي گروه:غلاميان مقدم، نجفي، عبدالرزاق نژاد، اميرآباديزاده، كربلائيان، صميمي، رحيم آبادي

IMG_2116.jpg
IMG_2116.jpg
IMG_2124.jpg
IMG_2124.jpg
IMG_2127.jpg
IMG_2127.jpg
IMG_2129.jpg
IMG_2129.jpg
IMG_2130.jpg
IMG_2130.jpg
IMG_2134.jpg
IMG_2134.jpg
IMG_2138.jpg
IMG_2138.jpg
IMG_2140.jpg
IMG_2140.jpg
IMG_2141.jpg
IMG_2141.jpg
IMG_2145.jpg
IMG_2145.jpg
IMG_2146.jpg
IMG_2146.jpg
IMG_2150.jpg
IMG_2150.jpg
IMG_2151.jpg
IMG_2151.jpg
IMG_2156.jpg
IMG_2156.jpg
IMG_2157.jpg
IMG_2157.jpg

Page: 1 2 3 4
[ Next ]
2016
1392/04/02
Powered by DorsaPortal