دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چارکش - بیابانی - دزگ (11 اسفند 91)

كوهپيمايي مسير چاركش - بياباني - دزگ

11 بهمن ماه 1391

اعضاي گروه: بيدختي، اميرآبادي زاده، كربلائيان، نجفي، قليزاده، عابديني، وليپور مطلق

IMAG0517.jpg
IMAG0517.jpg
IMAG0518.jpg
IMAG0518.jpg
IMAG0519.jpg
IMAG0519.jpg
IMAG0521.jpg
IMAG0521.jpg
IMAG0523.jpg
IMAG0523.jpg
IMAG0525.jpg
IMAG0525.jpg
IMAG0526.jpg
IMAG0526.jpg
IMAG0527.jpg
IMAG0527.jpg
IMAG0528.jpg
IMAG0528.jpg
IMAG0529.jpg
IMAG0529.jpg
IMAG0533.jpg
IMAG0533.jpg
IMAG0535.jpg
IMAG0535.jpg
IMAG0536.jpg
IMAG0536.jpg
IMAG0537.jpg
IMAG0537.jpg
IMAG0540.jpg
IMAG0540.jpg
IMAG0541.jpg
IMAG0541.jpg
IMAG0542.jpg
IMAG0542.jpg
1148
1392/04/02
Powered by DorsaPortal