دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چهارده - جوزان - بند دره (30 فروردین 92)

كوهپيمايي مسير چهارده - جوزان - بند دره

30 فروردين ماه 1392

اعضاي گروه: اميرآبادي زاده، ولي پور مطلق، نجفي، عابديني، اميني نسب، شفيعي و ...

Picture 003.jpg
Picture 003.jpg
Picture 008.jpg
Picture 008.jpg
Picture 014.jpg
Picture 014.jpg
Picture 015.jpg
Picture 015.jpg
Picture 017.jpg
Picture 017.jpg
Picture 025.jpg
Picture 025.jpg
Picture 027.jpg
Picture 027.jpg
Picture 028.jpg
Picture 028.jpg
Picture 031.jpg
Picture 031.jpg
Picture 032.jpg
Picture 032.jpg
Picture 034.jpg
Picture 034.jpg
Picture 036.jpg
Picture 036.jpg
Picture 037.jpg
Picture 037.jpg
Picture 051.jpg
Picture 051.jpg
Picture 052.jpg
Picture 052.jpg
Picture 054.jpg
Picture 054.jpg
Picture 057.jpg
Picture 057.jpg
Picture 062.jpg
Picture 062.jpg
Picture 063.jpg
Picture 063.jpg
Picture 064.jpg
Picture 064.jpg
Picture 065.jpg
Picture 065.jpg
Picture 066.jpg
Picture 066.jpg
Picture 069.jpg
Picture 069.jpg
Picture 072.jpg
Picture 072.jpg

 

 

1564
1392/04/02
Powered by DorsaPortal