دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دزگ - چاه قرات (23 خرداد 92)

كوهپيمايي شبانه مسير روستاهاي دزگ - چاه قرات

23 خردادماه 1392

اعضاي گروه: بيدختي، اميرآبادي زاده، نجفي، عابديني، قلي زاده و ...
 
IMG_3279.JPG
IMG_3279.JPG
IMG_3281.JPG
IMG_3281.JPG
IMG_3284.JPG
IMG_3284.JPG
IMG_3286.JPG
IMG_3286.JPG
IMG_3291.JPG
IMG_3291.JPG
IMG_3292.JPG
IMG_3292.JPG
IMG_3294.JPG
IMG_3294.JPG
IMG_3295.JPG
IMG_3295.JPG
IMG_3300.JPG
IMG_3300.JPG
IMG_3306.JPG
IMG_3306.JPG
IMG_3308.JPG
IMG_3308.JPG
IMG_3309.JPG
IMG_3309.JPG
1252
1392/04/01
Powered by DorsaPortal