حوزه ریاست
رياست

داخلي

مستقيم با پيش شماره 056
كتر سعيد مجيدي - رياست 7002 32725601
خانم عبدي - مسئول دفتر 7003 fax:32723111
حسابداري

حراست

آمار و رايانه


روابط عمومي

امور عمومي

كارگزيني

تاسيسات و ساختمان

1062
1396/10/05
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
Powered by DorsaPortal