دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
همايش سلامت زنان بامحوريت حاشيه نشيني
ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣتعدد ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ داراي ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﺗﺮاﻛﻢ و درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و گروه عمده­ اي از آنها را زنان تشكيل مي­دهند. سلامت زنان حاشيه ­نشين شديدا تحت تأثير محيط نامساعد قرار دارد . همچنين امروزه به علت افزايش تقاضاي خدمات مراقبتي حساس به جنسيت، شرايط زندگي، تحصيلات و مذهب، اقتصاد و محيط اجتماعي-اقتصادي سلامت زنان روز به روز به عنوان ؛ موضوع خاص مد نظر قرار گرفته است.همايش سلامت زنان بامحوريت حاشيه نشيني با محوريت هاي ذيل برگزار مي گردد:
  • حاشيه نشيني، چالش ها و راهكارها
  • عدالت در سلامت
  • خانه و سلامت
  • زنان سرپرست خانوار
  • رفتارهاي پرخطر
  • سلامت روان
 جهت كسب اطلاعات بيشتر كليك نماييد
منبع:
معاونت تحقيقات و فنآوري
تعداد بازدید:
241
تاریخ:
1398/12/16
Powered by DorsaPortal